Coachen met honden

                                                                                        IMG_1050

“Honden spiegelen ons gedrag,                                                                                       ver- en beoordelen niet maar reageren op hoe wij ons gedragen”. 

Enkele mogelijkheden waarbij Texel als trainingshond ingezet kan worden:

 • weerbaarheidstraining “stevig in je schoenen staan” waarbij de focus ligt op een goede (zelfverzekerde) houding (ook geschikt voor kinderen van groep 8 ter voorbereiding op VO)
 • zelfvertrouwen
 • negatief zelfbeeld
 • sociale vaardigheden (hoe vraag je iets, hoe kom je over op de ander, oefenen met Texel)
 • kinderen die gepest worden
 • autisme
 • mogelijke gedragsproblemen
 • concentratieproblemen
 • ADHD
 • Spraakproblemen / communicatie
 • Faalangst
 • Angst voor honden

In veel gevallen zal Texel het kind de nodige inzichten over eigen gedrag en houding geven, kunnen helpen bij het vinden van oplossingen en het helpen bij het oefenen van nieuwe vaardigheden.

Waarom coachen / trainen met (therapie)hond? In het buitenland is het al veel ‘normaler’ maar ook in Nederland groeit de belangstelling voor de positieve invloed van dieren op mensen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat (onder andere) honden bijdragen aan ons welzijn. “Honden spiegelen ons gedrag, ver- en beoordelen niet maar reageren puur op ons gedrag”. Als wij als mensen hier oog voor hebben zijn honden prachtige leermeesters!

De (meeste) kinderen die bij een kindercoach aangemeld worden, voelen zich om wat voor reden dan ook, voor korte of langere tijd niet prettig. Een deel daarvan zal niet zitten te wachten op ‘weer een juf’ die schoolse opdrachten geeft. Coaching met behulp van een hond is daarom al een motiverende factor van zichzelf.

IMG_0790Een kind traint met Texel en ervaart dit als leuk en vaak ook stoer (die grote hond doet wat ik zeg!). Texel houdt het kind als het ware een spiegel voor. Een kind met concentratieproblemen wat afdwaalt met zijn haar gedachten tijdens de training zal ervaren dat Texel dan letterlijk afdwaalt (hij gaat ergens snuffelen en zal zijn eigen ‘gang’ gaan). Een kind met weinig zelfvertrouwen zal ervaren dat houding en stemgebruik heel belangrijk is om iets van de hond gedaan te krijgen.

Om het één en ander nog inzichtelijker te maken, film en fotografeer ik af en toe een sessie om deze na afloop met het kind te bekijken en bespreken (het beeldmateriaal wordt alleen gebruikt voor privé evaluatie tenzij hier nadrukkelijk toestemming voor gevraagd is aan zowel ouder / verzorger als kind).

De eigen hond (ook) als trainingshond                                                                            In sommige gevallen is het (na overleg) ook mogelijk om de eigen hond van het gezin in te zetten voor de oefeningen en training thuis. Na beoordeling of de eigen hond hier geschikt voor is kunnen (sommige) oefeningen dan ook thuis (als soort huiswerk) geoefend worden. Eventueel kunnen we dan ook een (deel) van een coachingssessie met de eigen hond doen.

JuffieAnders begeleidt eventueel ook gezinnen bij de aanschaf van een pup die men als eigen “therapiehond” in wil gaan zetten, zie hiervoor het kopje “JuffieAnders als begeleidster”.