JuffieAnders als kindercoach

Enkele situaties waarin we kunnen coachen (met of zonder hond):

 • zelfvertrouwen
 • negatief zelfbeeld
 • moeite met grenzen aangeven
 • last hebben van hooggevoeligheid
 • een gedragsprobleem
 • een verhuizing
 • scheiding van ouders
 • geen of weinig zelfvertrouwen wat betreft leren
 • weerbaarheidstraining (ook geschikt voor kinderen van groep 8 ter voorbereiding op VO)

  dav

  Veel kinderen kunnen zich uiten door middel van expressie.

 • sociale vaardigheden
 • kinderen die gepest worden
 • autisme
 • concentratieproblemen
 • ADHD
 • spraakproblemen / communicatie
 • angsten oa.: faalangst en angst voor honden

Heeft u / heb jij een hulpvraag of wens die niet genoemd is? Schroom niet om contact op te nemen, in overleg is er veel mogelijk.

Voor coaching komen kinderen en jongeren (verder in dit stuk wordt gesproken over kinderen) in aanmerking die kortdurend of voor langere tijd ‘niet zo lekker in hun vel zitten’. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van weinig of geen zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, moeite met grenzen aangeven, last hebben van hooggevoeligheid, angsten, een gedragsprobleem waarbij de focus gelegd moet worden om het ongewenste gedrag om te buigen naar gewenst gedrag of een gedragsstoornis waarmee het kind (maar ook de andere gezinsleden) in het dagelijks leven mee om moeten leren gaan maar ook een situatie buiten het kind om kan voor ongemak / verdriet zorgen. Denk hierbij aan kinderen die gepest worden, een verhuizing, ouders die zijn of gaan scheiden. Al deze situaties kunnen leiden tot stress, spanningen, verdriet, boosheid, agressie met alle gevolgen van dien.

JuffieAnders is er ook voor situaties die op school tot moeilijkheden kunnen leiden, denkend aan faalangst, (te) korte concentratieboog hebben, geen of weinig zelfvertrouwen wat betreft leren etc.

Voor een coachingstraject wordt een handelingsplan geschreven. Hierin wordt vastgelegd wat de hulpvraag is en het doel waar we naar toe willen werken. In dit plan wordt omschreven wat de tussentijdse stappen zullen zijn om dit doel te behalen. Dit plan wordt met het kind en de ouders besproken.

Na elke coachingssessie wordt er geëvalueerd en bekeken of de tussentijdse stappen ook aangepast moet worden. Er worden in overleg momenten gepland om met kind en ouders / verzorgers te evalueren. Als ouder / verzorger zijnde kunt u uiteraard ook tussentijds contact opnemen mocht daar behoefte tot zijn.

dav

Ook ‘het zetten van een kopje thee van net zelf geplukte verse munt’ kan onderdeel zijn van de coaching.

Als coach vind ik het erg belangrijk dat het kind plezier in de trainingen heeft. Ze voelen zich al, om wat voor reden ook, niet prettig en moeten het fijn vinden / gemotiveerd zijn om aan hun einddoel te werken. Daarom ga ik met elk kind ook bekijken wat zij leuk vinden of waar zij door gemotiveerd worden. Soms is dit ook een kwestie van uit proberen. Naast de standaard methodes zoals knutselen, muziek maken, spelletje doen, allerlei (kleine) werk-opdrachtjes maak ik dus ook gebruik van (therapie)hond Texel (lees meer hierover onder het kopje ‘coachen met honden’) maar ook nog andere manieren als bijvoorbeeld ‘buiten in de tuin werken’. Bezig zijn met ogenschijnlijk ‘spelen’ kan goede (coachings)gesprekken losmaken en kinderen tot verassende inzichten brengen.

We werken vanuit een ‘positieve succes ervaringen houding’ en benadrukken wat (al) goed gaat. Als eenmaal het einddoel vastgelegd is gaan we op zoek naar oplossingen om dit doel stapje voor stapje dichterbij te laten komen.